Akshay Kumar

Datum: 9. September 2022

Geburtstag des Raksha-Bandhan-Stars.