Shah Rukh Khan

Datum: 2. November 2022

57. Geburtstag des King Khan.